Hvordan møte framtidens utfordringer på egne bein som Øyer kommune ?

Det første av to møter ble gjennomført på Samfunnshuset Øyer tirsdag kveld. Ordføreren hadde en svært interessant innledning, etterpå ble det åpnet opp for spørsmål og kommentarer.

Håper riktig mange møter opp på Tretten onsdag kveld.