Alle er invitert til å bidra i arbeidet med Kulturminneplanen i Øyer kommune. Vet du om en gammel veg/sti som kan være fin å gå på tur langs? Vet du om kulturminner langs disse vegene/stiene? Da trenger vi hjelp av deg! Vi trenger spesielt innspill på veger/stier som leder fra bygda og opp på fjellet, mellom sætre på fjellet og veger/stier mellom bygder.

Møt opp for å bidra:

19.11.2018 kl 18 møterom Lågen Tingberg

eller

21.11.2018 kl 18 Tretten Samfunnshus

 Velkommen !