Ordfører Jon Halvor Midtmageli ønsket velkommen til møtet, og ga en følelsesladet oppsummering av hendelsen morgenen mandag 15. august. Han berømmet nødetatene, fylkeskommunen, kommunen og lokalbefolkningens handlekraft og fokus i timene etter hendelsen. 

Innlandet fylkeskommune informerte videre om arbeidet med å fjerne den sammenraste brua, og det samtidige arbeidet med å vurdere anlegg av en midlertidig bru. I den forbindelse utredes det også et 0-alternativ, for å beskrive konsekvensene av å ikke erstatte brua. Fylkeskommunen tar utgangspunkt i at en midlertidig bru skal bruke de gamle brukarene, og om dette er gjennomførbart vil bli klart først når den gamle brua er ferdig revet.

Fylkeskommune trakk fram det gode samarbeidet med helsestasjonen i kommunen, og viktigheten av å snakke med barna om hendelsen. Når ny bru anlegges må foreldre, barnehage og skole jobbe med å sikre at barna føler seg trygge. Gi barna rik mulighet til å snakke om saken, og bearbeide hendelsen. 

Det ble stilt mange spørsmål fra salen, som til stor grad ble besvart løpende. Det er mange hensyn som skal tas i arbeidet framover, både med tanke på verneområdet i elva og endrede retningslinjer for E6, samt videre utvikling av E6 nordover.

Det er god dialog mellom fylkeskommunen og kommunens tjenesteapparat, og det bestrebes at informasjonsflyten skal bli enda bedre ut til befolkningen.

Innlandet fylkeskommune skriver om Tretten bru her

Statens vegvesen skriver om Tretten bru her

Statens havarikommisjon skriver om saken her