Fonstadbygningen er  verna. Den er reist i 1903 som serverings- og overnattingssted under Stavsmartn, og har vært brukt til svært mange ulike  formål gjennom tidene. Bygningen er reist av tømmer fra to tidligere serveringssteder på plassen, Restaurasjonen (1860) og Rådstua (ukjent byggeår).  I første etasje finner vi Fonstadkafeen og Fonstadsalen som ble brukt til servering og dans på kveldstid. Andre etasje hadde 12 overnattingsrom.

Før krigen ble huset i flere år brukt til arbeidsskole for gutter. I april 1940 ble bygningen ryddet og brukt som lasarett. Samvirkelagsbutikken flytta midlertidig hit, da den bygningen brant ned under felttoget, 23.april 1940. Fonstadsalen ble brukt som framhaldsskole på slutten av krigen. Fra høsten 1944 til freden 8.5.1945 fungerte bygningen som krigsfangeleir for i alt 181 sovjetiske fanger. Området ble inngjerdet med høyt nettinggjerde. De tyske vokterne holdt til i Eriksrudsalen.

Bygningen og området var sentral i 17.maifeiringen og ved andre større utendørsarrangement i lang tid. Mange generasjoner knyttes denne måten nært  til Fonstadbygningen og Stavsplassen. Det ble bygdafolkets felles tumleplass.

Youtube: Fangeleir Stav, Intervju med Johan Kråbøl