Tidligere vårflommer i Skåeåa har opp igjennom årene skadet fundamentet til brua som krysser åa mellom Lunke og Skåden. I høsthar utbedringer blitt utført. Brua har blitt hevet 30 cm i begge ender og blitt forlenget med 70 cm. Brua står nå støtt og vi ønsker alle vandrere en god tur!