Følgende presiseringer er gitt av Fylkesmannen i Innlandet - les hva regjeringen skriver HER

  • Den vedtatte forskriften omhandler hytter, ordinære fritidsboliger og campingvogner med eller uten spikertelt. Det er underordnet hvor boligen, hytten eller campingvognen er.

  • Kommunene har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften. Dette betyr at det har ingen hensikt å søke om tillatelse til å fravike forskriften.Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak.

  • Husstandsmedlemmer som har mulighet til å oppholde seg på hytten, fritidsboligen eller campingvognen i tilknytning til de unntakene som er nevnt i forskriften, må opptre som om de er i karantene.

Dette er de foreløpige tilbakemeldingene vi har fått fra Fylkesmannen i Innlandet. Hvis det kommer andre presiseringer, vil vi komme tilbake til dette.

 

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Les hele forskriften HER