I disse dager med høge strømpriser og delvis nedstengning grunnet korona, ønsker vi å minne om følgende med tanke på forebygging av Legionella:
 
  • Det er ikke å anbefale å skru ned varmen på varmvannsbereder, den bør holde 70 °C. På hytter der en kanskje skrur av varmvannsberederen, er det viktig å oppnå 70 °C og spyle det første vannet rett ned i sluken, før en begynner å dusje.
  •  Hold vannet i sirkulasjon. Ukentlig bruk av tappepunkt er anbefalt. La vannet renne noen minutter med blandet (kaldt og varmt) vann. Dersom et tappepunkt har stått ubrukt over flere måneder, med vann tilkoblet, bør en  varmebehandle/sjokkoppvarme før bruk. Dvs. gjennomspyle i 5 minutter med så varmt vann som mulig (ca. 70 grader) på alle tappepunktene.
  •  Dusjhoder og dusjslanger bør demonteres, rengjøres og desinfiseres minst kvartalsvis. Først må belegg inne i dusjhodet fjernes. Dette gjøres ved skraping/skrubbing. Desinfisering gjennomføres ved å la dusjhoder og dusjslanger ligge 30 minutter i en 10-liters-bøtte med vann tilsatt to korker med husholdningsklor.

 

Vi viser for øvrig til nyttige lenker fra FHI:

Legionellaforebyggende tiltak for rørsystem i bygg som er/har vært stengt over tid
Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Råd til kommunehelsetjenesten og til driftsansvarlige for større anlegg


Veileder fra FHI:
Forebygging av legionellasmitte – en veiledning
(Kapittel 4: Risikovurdering og forebyggende tiltak, kapittel 7: Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerolsoldannende tappepunkter, kapittel 13: sykehus og institusjoner og kapittel 14: private hjem).