Tema: Fødsel, når reise til sykehuset, smertelindring, tiden på føde/barsel, amming, foreldrerollen, tilknytning, samspill, den første tiden hjemme og eventuelle spørsmål.

Første kveld er med jordmor og andre kveld er med helsesøster.

Møtested: Øyer helsestasjon sine lokaler på Tretten.

Vi ønsker at dere gir beskjed på telefon 947 86 463 hvis dere kommer, eller direkte til jordmor Anne Marie Yde, mob. 924 39 758 eller helsesøster Anne Holth, mob. 954 70 657.

Velkommen!