Alle gravide med termin fra desember 2019 t.o.m. mars 2020 og deres partnere er velkommen til to fødsels- og foreldreforberedende kvelder onsdag 27. november kl. 18.00 og tirsdag 3. desember kl. 18.00. Første kveld er med jordmor og andre kveld er med helsesykepleier.

Tema for kveldene er: Fødsel, når reise til sykehuset, smertelindring, tiden på føde/barsel, amming, foreldrerollen, tilknytning, samspill, den første tiden hjemme og eventuelle spørsmål.

Møtested er Øyer helsestasjon sine lokaler på Tretten.

Vi ønsker at dere gir beskjed på telefon 94786463 hvis dere kommer, eller direkte til jordmor Anne Marie Yde (92439758) eller helsykepleier Anne Holth (95470657).

Velkommen!