Antall stemmeberettige er: 3798

Parti Forhåndsstemmer Valgting Totalt
Alliansen  3  0  3
Arbeiderpartiet  317  755  1072
Demokratene i Norge  1  6  7
Fremskrittspartiet  80  133  213
Helsepartiet  2  8  10
Høyre  158  263  421
Kristlig Folkeparti  24  59  83
Kystpartiet  0  0  0
Liberalistene  3  4  7
Miljøpartiet De Grønne  35  32  67
Partiet De Kristne  0  2  2
Pensjonistpartiet  1  3  4
Rødt  11  20  31
Senterpartiet  204  633  837
Sosialistisk Venstreparti  39  79  118
Venstre  24  44  68
Blank stemme  4  13  17