Dersom du ikke kan eller vil stemme på valgdagen kan du forhåndsstemme fra og med mandag 10. august til og med fredag 11. september 2015.

Du behøver ikke å forhåndsstemme i den kommunen du bor i. Stemmer du i en "fremmed" kommune vil forhåndsstemmen bli sendt til den kommunen der du er manntallsført.

Det er en fordel, men ingen plikt, at du medbringer valgkortet du har fått tilsendt fra kommunen.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottakeren skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Forhåndsstemmegivning på institusjoner
På helse-og sosialinstitusjoner , vil det bli avholdt egen forhåndsstemmegivning. Valgfunksjonærer vil oppsøke institusjonen og avholde forhåndsstemmegivning der. Se oversikt nedenfor.

Ambulerende stemmegivning
Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme der de oppholder seg.
Hvis søknaden innvilges vil velgeren bli oppsøkt der vedkommende oppholder seg senest i løpet av fredag 11.september 2015.

Frist for å be om ambulerende stemmegivning i Øyer kommune er tirsdag 8.september kl.15.00.

 

Her kan du forhåndsstemme:

 Sted  Ukedag(er)  Tidsrom
 Øyer kommunes servicetorg, Tingberg  Mandag - fredag  10.08 - 11.09, kl. 08.00 - 15.00
   Torsdag  03.09, kl. 08.00 - 19.00
   Lørdag  05.09, kl. 10.00 - 14.00
   Torsdag  10.09, kl. 08.00 - 19.00
 Tretten sjukeheim  Mandag  07.09, kl. 10.00 - 12.00
 Bakketun bosenter  Mandag  07.09, kl. 13.00 - 15.00