Du behøver ikke å forhåndsstemme i den kommunen du bor i. Stemmer du i en "fremmed" kommune vil forhåndsstemmen bli sendt til den kommunen der du er manntallsført. På valgdagene kan du som velger bare stemme i den kommunen der du er innført i manntallet!

Det er en fordel, men ingen plikt, at du medbringer valgkortet du har fått tilsendt fra kommunen.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottakeren skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Her kan du forhåndsstemme:

Øyer kommunes servicetorg, Kongsvegen 325:

i perioden 10.08.2021 - 31.08.2021 mellom kl. 08.00 og 15.00
i perioden 01.09.2021 - 10.09.2021 mellom kl. 08.00 og 18.00

I tillegg er det åpent for forhåndsstemming lørdag 04.09.2021 fra kl. 11.00 - 14.00

Forhåndsstemmegivning på institusjoner

Det vil bli avholdt egen forhåndsstemmegiving på Bakketun bosenter og på Øyer helsehus. Da vil valgfunksjonærer oppsøke institusjonen og avholde forhåndsstemmegivning der.

Ved forhåndsstemmegivning på institusjon kan kravet om legitimasjon erstattes av at en ansatt som har legitimert seg bekrefter velgerens identitet. Andre stemmeberettiga kan også avgi stemme ved institusjoner.

Sted Ukedag/dato Tidsrom
Øyer helsehus  onsdag 8. september  12.00 - 14.00
Bakketun bosenter  tirsdag 7. september  10.00 - 12.00

Ambulerende stemmegiving

Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Ambulerende stemmemottak foregår fra tirsdag 7. september til og med fredag 10. september. 
Frist for søknad: fredag 10. september 2021 kl 10.00

Mer informasjon om valget.