Av forhåndsstemmene er 3 tilsendt fra utlandet.

Resultatet av forhåndsstemmegivningen offentliggjøres ikke separat, men telles sammen med stemmene avgitt på valgdagen.

Bildet viser ordfører Mari Botterud og varaordfører Marie Skavnes - to kvinner i året for stemmerettsjubileum - ved valgurna på Tretten.

Foto Kåre Solbakken.