Ta kontakt med saksbehandler i kommunen før ny søknad skrives, bl.a. må anleggssted og -nummer være tildelt før søknad kan skrives. Les retningslinjer og veileder grundig, slik at alle opplysninger er klare til søknadsskriving. All informasjon og søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no

Husk også at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal følge søknaden, og må foreligge før arbeid på anlegget igangsettes. Tidligere søknader som ikke er tildelt midler må gjentas eller fornyes hvert år for å komme i betrraktning for tildeling. Kommunen kan fremskaffe refertansenummer til gammel søknad om det er vanskelig å finne igjen.

Kommunal saksbehandler er idrettskonsulent Jan-Erik Fossheim, som kan nås på e-post jan-erik.fossheim@oyer.kommune.no eller tlf 924 26 488