Ordfører vil ved formannskapsmøtets begynnelse foreslå følgende endring av sakslisten:

Budsjett 2019 utsettes. Forslaget vil legges frem for vedtak ved formannskapsmøtets begynnelse.

Hvis formannskapet vedtar en slik utsettelse, vil vi kl. 14.00 sette opp saken om Etableringen av særskilt bo og omsorgsløsning på Sølvskottberget, orientere og svare på spørsmål fra Marthe Lang-Ree.