Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din.

Betaling av forskuddsskatt

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

 • 15. mars
 • 15. mai
 • 15. september
 • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

Slik betaler du forskuddsskatt:

 • Skattepliktig til Øyer:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05214
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO3163450605214
 • Skattepliktig til Gausdal:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05222
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO0963450605222
 • Skattepliktig til Lillehammer:
  • Betal til kontonummer: 6345 07 05014
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO9163450705014
 • Skattepliktig til Nord-Fron:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05168
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO1263450605168

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Da slipper du rentetillegg på restskatten.

Ved for sen betaling

Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis du ikke betaler, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

Kan du ikke betale

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker