Betale forskuddsskatt


Betalingsgiro sendes til adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret. Forskuddsskatten betales i to terminer. Hovedregelen er at beløpet i hver termin er lik halvparten av den sist fastsatte skatten.

De to terminene har samme forfallsdato hvert år:

 • 15. februar
 • 15. april

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

 • Skattepliktig til Øyer:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05214
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO3163450605214
 • Skattepliktig til Gausdal:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05222
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO0963450605222
 • Skattepliktig til Lillehammer:
  • Betal til kontonummer: 6345 07 05014
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO9163450705014
 • Skattepliktig til Nord-Fron:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05168
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO1263450605168

Hvis du betaler for sent


Hvis virksomheten betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis virksomheten ikke betaler har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

Endre forskuddsskatt


Hvis fradragene eller inntekten er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Tilleggsforskudd


Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd før 31. mai. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten.

Hvis du ikke kan betale


Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker