En arbeidsgruppe med elever fra voksenopplæringa og Øyer Tretten historielag har jobba med historiefortelling i april/mai og torsdag 15. mai inviterer vi til fortellerkveld for voksne. Åpent for alle, enten du vil lytte eller fortelle! Det er en tradisjon her i Gudbrandsdalen og i mange kulturer og dele fortellinger.

Historia om Baulstulesfruga, en vandrehistorie som er stedfesta på Trettenfjellet, fortelles denne kvelden. Sammen med andre fortellinger fra nær og fjern.

På bildet: Safi, Anna, Diala og Stine.

VELKOMMEN!

Arr.: Øyer Tretten historielag, Øyer voksenopplæring og Øyer folkebibliotek

Foto: GD.