Har du rom for èn til?

Ikke alle har det tryggest hjemme, og Fosterhjemstjenesten søker flere familier med omsorg, kjærlighet, tid og tålmodighet til å bli fosterhjem. Informasjonsmøter arrangeres fysisk på Lillehammer og Gjøvik 11. og 13. januar kl. 18.00. Ønsker du å følge et webinar i stedet? Meld deg på via fosterhjemstjenestens nettsider

Lurer du på noe rundt det å bli fosterhjem, treffer du Fosterhjemstjenestens rådgivere på telefon, e-post og via digitale medier. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og Fosterhjemstjenesten vurderer sammen med deg om det å bli fosterhjem kan være aktuelt for deg og din familie.