Her finner du mer informasjon om fotokonkurransen: Fotokonkurranse M.A.U.R. (DOC) (PDF)

M.A.U.R. står langs pilegrimsleden ved Kløv. Kløv ligger mellom Rindal og Stalsbjørsvea. Stedet der kunstverket er plassert ligger ca 30 meter vest for Pilegrimsleden, høyde ca. 550 moh.

Kartutsnitt MAUR.JPG

Koordinater: X 570740 / Y 6796434 (Euref89/WGS84 sone 32)

Om M.A.U.R.

Kunstverket heter «Magisk Altomfattende Underliggende Romprogram» og forkortes til M.A.U.R. Verket er laget av Erik Pirolt fra Kristiansand, og ble montert 15. august 2019. Offisiell åpning av installasjonen er satt til 6. september 2020 kl 11.30.

Kunsterens idégrunnlag for M.A.U.R.:

"Vi mennesker har evnen til å se for oss ting, og det er nettopp kanskje det som skiller oss ut ifra andre arter. Vi kan se for oss bilder, følelser og mye mer. Vi kan til å med iaktta våre egne tanker. For meg er dette et bilde på den menneske bevisstheten. Det er så rart alt sammen. Denne skulpturen får meg til å undres. Hva er vi? Hvor kommer vi ifra? Er vi en del av naturen? Er utviklingen vår «naturlig»? Hva er bevissthet? osv.
Det er i en pilegrimsreisendes ånd å se innover i seg selv. Vi søker svarene på det som er hinsides. Og det gjør vi gjennom språket. Vi tenker gjennom å se sammenhenger. Vi forstår ting gjennom det vi kan relatere til, gjennom oss selv. Det er kanskje derfor mauren her er utstyrt med menneskelagde oppfinnelser.
For meg handler dette om å sette menneskeheten i perspektiv. Vi har utviklet språket som kan være med å sette oss selv i perspektiv, og det er det jeg håper denne «maurskulpturen» gjør. Det er jo sånn at vi entrer andres forståelser gjennom vår egen forståelse. Man kan ikke forstå noe utover sin egen forståelse. Vi har for eksempel problemer med å forstå maurens poetiske sans eller trærnes åndsliv. Det at maurene er ikledd en astronaut drakt, blir et symbol på menneskets trang til å få svar på det utenforliggende."