Øyer kommune arrangerte fotokonkurranser også i 2013 og 2015, med god respons.Sist gikk førstepremien til Bernt M Tordhol med et bilde av kaiting på Slåseterfjellet. I premie fikk  han søndagslunsj for to personer på Glomstad gjestehus på Tretten. I år premieres vinneren (eller vinnerne) med juletapas for to personer på Nermo Hotell i Øyer.

Om premien:

Nermo Hotell serverer "stuttreist" mat. Juletapas er baesert på kjente, i hovedsak lokale råvarer, men gjerne tilberedt på en ny og spennende måte.

Konkurranseregler:

Konkurransen er åpen for alle. Hver deltaker kan sende inn maksimalt 5 bilder til konkurransen.

Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1 MB) og i jpg-format. Bildene må være tatt i Øyer. Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelle personer på bildet. Ved bilder av barn under 15 år, må foreldre samtykke på barnets vegne. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

Øyer kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder og bruke bildene i Øyer kommunes kommunikasjonskanaler (eget trykt materiale som publikasjonen Hærdera, brosjyremateriell, o.a., nettsider og sosiale medier). Bildene kan bli beskåret i forbindelse med eventuell offentliggjøring.

Juryen består av tre personer som plukkes ut av Øyer kommune. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal presentere sommeren i Øyer kommune, med kommunen som bosted, i fritid, og gjerne med sommeraktiviteter av alle slag. Juryens avgjørelse er endelig.

Innsending:

Frist for innsending er 1.9.2018. Bilder til konkurransen sendes som vedlegg til e-post til: postmottak@oyer.kommune.no. E-posten må også inneholde fotografens navn, adresse og telefonnummer. I tillegg må det bekreftes at eventuelle personer på bildet har gitt sitt samtykke til offentliggjøring.

Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen, og for å kreditere rett fotograf ved eventuell publisering. Etter konkurranseperiodens slutt vil de øvrige av disse opplysningene bli slettet.

Foto: Vinnerbildet fra 2015 av Bernt M Tordhol..