TUBFRIM legger ned driften fra 30. juni 2023. Nå har de imidlertid inngått en avtale med Skanfil Auksjoner, Norges største auksjonshus, for å sikre at innsamling og salg av frimerker med inntekt til TUBFRIM-fondet kan fortsette.


TUBFRIM tar imot det du måtte ha av frimerker etc frem til 31.12.2022. Etter dette må alt sendes direkte til Skanfil Auksjoner, Postboks 2030, 5504 Haugesund. Merke pakken med «TUBFRIM».


- Det gleder oss å fortelle at innsamlingsarbeidet til TUBFRIM-fondet, som bidrar til mange gode tiltak for barn og unge gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen, kan fortsette, forteller avtroppende leder i TUBFRIM, Kåre Myro.


Frimerkesamling fortsatt populær hobby
Det er nå Skanfil Auksjoner som vil ta imot, behandle og videreselge alt av frimerker, frimerkealbum og annen filateli til inntekt for TUBFRIM-fondet. Ifølge styreleder i Skanfil, Magne Hogneland, er frimerkesamling som hobby på langt nær død, og selv om frimerkebruken har gått kraftig ned finnes det fortsatt mange ivrige samlere.


- Både avklipp av brev og samlinger som ligger i skuffer og skap er av stor interesse for samlere og kan omsettes til fordel for mange gode tiltak gjennom TUBFRIM-fondet. Vi kan også ta imot mynter, sedler, postkort, kunst og de fleste andre samlerobjekter eller verdigjenstander, forteller han.


Et godt samarbeid fortsetter
TUBFRIM og Skanfil er imidlertid ikke ukjente for hverandre. TUBFRIM har hatt god kontakt med auksjonshuset når det gjelder salg av innsamlede objekter.


- Vi er glade for denne avtalen som gjør at verdier ikke går tapt. I tillegg til inntekter til gode formål er dette også av stor nytteverdi for alle ivrige og flinke frimerkeklippere på dag- og eldresenter som aktivt har bidratt til TUBFRIMs mangeårige gode resultater, forteller Kåre Myro.


Dersom du har frimerker eller andre samlegjenstander liggende hjemme som du ønsker å gi til inntekt til TUBFRIM-fondet, kan du sende en mail til tubfrim@skanfil.no eller sende ditt materiale til Skanfil Auksjoner, Postboks 2030, 5504 Haugesund og merke pakken med TUBFRIM.


TUBFRIM
TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, postkort og telekort til inntekt for tiltak for barn og unge i Norge og til bekjempelse av tuberkulose.
• Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning, nå forkortet til TUBFRIM, ble opprettet på Nesbyen i 1928.
• Til sammen har TUBFRIM delt ut over 25 millioner.
• Beløpet til utdeling i 2021 ble fastsatt til kr. 650.000,-


SKANFIL AUKSJONER AS
Skanfil Auksjoner er en del av Skanfil-konsernet med hovedkontor i Haugesund og avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Sarpsborg, Stockholm, Fredensborg og Århus.


• Skanfil ble startet i 1976 av 16-årige Magne Hogneland fra Hetland i Tysvær kommune.
• Selskapet er nå Norges største auksjonshus i sitt slag etter oppkjøpet av Christiania Auksjoner sommeren 2021.
• Total omsetning i selskapene i 2021 ble nærmere 200 millioner kroner.
• Skanfil sysselsetter i dag ca. 60 personer.
• Årlig auksjoneres rundt 150 000 objekter i alle samlerkategorier som frimerker, mynter, sedler, antikviteter, kunst, gull, sølv, reklame, gamle leker, glass og porselen m.m.


Kontaktpersoner
Kåre Myro, TUBFRIM
E-post: tubfrim@tubfrim.no
Tlf: 940 66 126


Magne Hogneland, Skanfil Auksjoner AS
E-post: magne@skanfil.no
Tlf: 911 26 910