Frisklivsresepten er et tilbud til deg som ønsker hjelp til livsstilsendring. Vi tilbyr hjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet, bedre kosthold, snus- og røykeslutt eller hjelp med søvnplager.

Tilbudet starter med en samtale hvor vi kartlegger dine behov og ønsker. Det er i utgangspunktet en starthjelp for å komme i gang med livsstilsendring, og gjelder for 12 uker av gangen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. Det utarbeides mål og plan for oppfølgingsperioden.

Vi tilbyr også ulike kurs og gruppetilbud, i tillegg til samarbeid med andre aktører slik at du får mulighet til å prøve ut lokale tilbud.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept, eller ta direkte kontakt med oss. 

frisklivsresepten, film.jpg

 Se video her