Her finner du fullstendig utlysningstekst:

http://www.gausdal.kommune.no/frisklivsveileder-50-fast-arkivsaknr-18322.6089487-454293.html

Søknad sendes via Gausdal kommune, som bruker elektronisk søknadsskjema. Se utlysningen.

Søknadsfrist: 28.2.2018.