Søknad om kulturmidler for 2016 sendes inn med elektronisk søknadsskjema fra Øyer kommunes hjemmeside - her.

Begrunnet forslag på mottaker av Øyer kommunes kulturpris for 2016 sendes i brev eller e-post til Øyer kommune.
Postadresse:
Øyer kommune v/Sektor Kultur og Fritid
Kongsvegen 325
2636 Øyer

E-post:
postmottak@oyer.kommune.no