Kommunens tiltak for å følge opp Fritidserklæringen finner du her.

Fritidserklæringen

Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen