Velkommen til frivillig lunsj (dugurd)

Fredag 6. oktober kl 12.00 på Øyer bibliotek i Øyer.

 

Vi bruker denne anledning for å treffes og tar en prat og litt mat over en

kaffekopp.

Vi veksler erfaringer.

Skal vi be en gjest på våre månedlige samlinger?

Spørsmåls runde.

Frivilligsentralen har behov for:

Besøksvenner

Aktivitetsvenner til Demensforeninga

Ledsagere

Vikar for matutkjøring

Assistent/vikar for trim på Bakketun og Øyer Helsehus 13

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre

så be de med på dugurd.

Som frivillig bidrar med en kjempeinnsats i hverdagen.

Frivillig lunsjen bruker vi som en sosial arena for å bli kjent med hverandre

og føler at vi er frivillig teamet her i bygda.

VELKOMMEN

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid