Vi bruker denne anledning for å treffes og tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.

  • Vi veksler erfaringer.
  • Spørsmåls runde.

Frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner
  • Aktivitetsvenner til Demensforeninga
  • Ledsagere
  • Vikar for matutkjøring?
  • Assistent/vikar for trim på Bakketun

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre, så be de med på dugurd.

Som frivillig bidrar med en kjempeinnsats i hverdagen.

Frivillig lunsjen bruker vi som en sosial arena for å bli kjent med hverandre og føler at vi er frivillig teamet her i bygda.

VELKOMMEN

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid