Vi treffes og tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.

Vi veksler erfaringer.

Spørsmåls runde.

Frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner
  • Aktivitetsvenner for personer med demens.
  • Ledsager gruppe.
  • Frivillig gruppe for å gi våre skoleelever et måltid pr dag.Frivillig gruppe som i lag med Karen-Inger Aarnes kan få etablert parsellhage for våre bosatte flyktninger.
  • Frivillige som vil organisere/arrangere kortspill kveldstid på Bakketun.
  • Assistent/vikar for trim på Bakketun

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre, så be de med på dugurd.

Som frivillig bidrar med en kjempeinnsats i hverdagen.

Frivillig lunsjen bruker vi som en sosial arena for å bli kjent med hverandre, og føler at vi er frivillig teamet her i bygda.

VELKOMMEN

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid