Velkommen til frivillig lunsj (dugurd)

  • Vi får besøk av vår prest Geir Wiknes. Tema: Å høre til.
  • Vi treffes og tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.
  • Vi veksler erfaringer.
  • Klarer vi å få til en parsellhage i Øyer. Vi trenger et par som kan «drifte».
  • Utstyrsbank for fritidsutstyr. Har vi frivillige som vil være medpå å bemanne utstyrsbanken?

Frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner.
  • Aktivitetsvenner for personer med demens.
  • Ledsagere som kan bistå beboere på Bakketun og Øyer Helsehus til butikk, lege og andre erender.

Spørsmåls runde.

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre

så be de med på dugurd.

Frivillig lunsjen/dugurden bruker vi som en sosial arena og for å bli bedre kjent

med hverandre samt føler at vi er FRIVILLIG TEAMET her i bygda.

VELKOMMEN

Trond Erik, Karen-Inger og Astrid