Velkommen til frivillig lunsj (dugurd)

Vi tar en prat og litt mat over en kaffekopp og har det litt sosialt.

Vi utveksler erfaringer.

Driftsansvarlig BUA kommer og forteller om status, Mona Svegården.

Frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner.
  • Aktivitetsvenner for personer med demens.
  • Ledsagere som kan bistå beboere på Bakketun og Øyer Helsehus til butikk,lege og andre ærender.

Utstyrsbank BUA for fritidsutstyr: Lokaler og finansiering er på plass. BUA åpnet lørdag 9. februar. Har vi frivillige som vil være med på å bemanne utstyrs banken?

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre så be de med på dugurd.

Frivillig lunsjen/dugurden bruker vi som en sosial arena og for å bli bedre kjent med hverandre, samt føle at vi er FRIVILLIG TEAMET her i bygda.

VELKOMMEN

Styret, Karen-Inger og Astrid
E-post: post@oyer-tretten.frivilligsentral.no
Tlf: 91 88 66 43