BUA.JPG

Tema: Frivilligmeldinga.

Øyer kommune skal sammen med lag og foreninger kartlegge frivilligheten i kommunen. Hilde Odden Rom aktivitetskordinator i kommunen kommer, hun skal forteller oss om bakgrunnen og fremdriften for frivilligmeldinga.

Vi får påspandert lunsj og kaffe av frivilligsentralen😊

Håper flest mulig har mulighet til å komme innom biblioteket!

 

Minner om at frivilligsentralen har behov for:

  • Besøksvenner og noen med besøksbehov.
  • Aktivitetsvenner for personer med demens.
  • Frivillige i BUA
  • Frivillige til hageprosjekt i Prestegarden.
  • Ledsagere som kan bistå beboere på Bakketun og Øyer Helsehus til butikk, lege og andre ærender.

Hvis du kjenner noen som kanskje vil være med som frivillig eller bare vil høre så be de med på dugurd, tilbudet er åpent for alle.

Frivillig lunsjen/dugurden bruker vi som en sosial arena og for å bli bedre kjent med hverandre, samt føle at vi er en del av det FRIVILLIG TEAMET i bygda.

VELKOMMEN

Styret, Karen-Inger, Astrid og Mona


E-post: post@oyer-tretten.frivilligsentral.no
Tlf: 91 88 66 43