Dagen vil vise frem mangfoldet av frivillighet i Innlandet og by på inspirerende foredrag. Foredragene vil belyse frivillig sektors samfunnsrolle og hvorfor det er viktig å legge tilrette for frivillig aktivitet i kommunene ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. De skal diskutere barrierer for deltakelse, sosiale forskjeller, utenforskap og betydningen av lokalt folkehelsearbeid. Frivillige lag og foreninger vil ha stands og kulturelle innslag fra regionen vil gjøre dagen til en skikkelig fest. Nasjonalforeningen for folkehelse vil også dele ut en folkehelsepris!

Påmeldingen finner du her. Du finner også arrangementet på Facebook. Deltakelse er gratis men krever påmelding.

Hvis du representerer en organisasjon som ønsker å ha stand, så si ifra til Josefine Vacker på epost: josefine@helseinn.net

Hurra for frivilligheten!