Frivilligmeldingen er nå utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe fra frivilligheten. Her finner du meldingen og tilhørende dokumenter:

Frivilligmelding for Øyer kommune

Anbefalende rapport Øyer kommune

Kartlegging av frivillige organisasjoner i Øyer kommune

Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler er revidert og nye retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret sammen med Frivilligmeldingen.