Kommunen har som mål for planarbeidet å beskrive frivilligheten i Øyer, og beskrive samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen. Vi skal utarbeide en plattform for videreutvikling av kommunens samarbeid med frivilligheten og klargjøre hva frivilligheten kan forvente av kommunen.

Prosess for utarbeiding av frivilligmelding finner du her. (DOC) (PDF)

Invitasjon til kveldskonferanse 11.06.19. finner du her. (DOC) (PDF)