Ekstra stoler, mer kringle og kaffe på alle kanner som var å oppdrive; kommunestyresalen i rådhuset på Tingeberg ble fylt til randen da Øyer kommune inviterte til innbyggermøte tirsdag 18. august.  250 møtte fram for å høre ordfører Mari Botterud informere om kommunereformprosessen, kommunalsjef Eli Eriksrud orientere om de 15 utredningsrapportene, Per Gunnar Stensvaag fortelle hvorfor han er så kritisk til kommunesammenslåinger og Fylkesmann Christl Kvam tegne et bilde av små kommuners framtidsutfordringer.

Mange i salen tok ordet og kom med innlegg og spørsmål. En av dem  var Ove Gjesdal fra VisitLillehammer. Han fortalte at han gjerne ser en ny kommune bestående av Gausdal, Lillehammer, Ringebu, Øyer – og Sjusjøen.

Møtet ble sendt direkte på WebTV via Øyer kommune, NRK og GD. Du kan se det i opptak her: Innbyggermøte Tingberg rådhus 18.8.2015