I forbindelse med oppgraderingen av et av våre datasystemer, vil noen av hjemmesidens informasjon og funksjoner ikke fungere. Dette gjelder blant annet den politiske møtekalender og noen av våre nettbaserte skjema.

Dette skal, om ikke spesielle utfordringer oppstår, være på plass igjen innen 10.06.2016.