Furuvegen bofellesskap er et bofellesskap for enslige mindreårige flykninger.