Det er ledig svangerskapsvikariat i 100 % stilling som fysioterapeut for voksne i Øyer kommune, fra 1.3.2019 til 1.3.2020.

Stillingen er organisert i «felles fagtjeneste» sammen med bl.a. ergoterapeutene. Det er treningslokaler og behandlingsrom/kontor i tilknytning til Øyer Helsehus (ØHH).

Fysioterapeuten deltar i det tverrfaglige teamet på rehabiliteringsavdelingen på ØHH og på samarbeidsmøter med hjemmetjenesten. I tillegg til individuell behandling ved ØHH og ambulant, drives trenings/fallforebyggende grupper ved flere dagtilbud.

Fysioterapeuten har en viktig rolle i forhold til helsefremmende/forebyggende arbeid for voksne og hverdagsrehabilitering.

Fysioterapeuten er kommunens representant i regionalt fallforebyggende nettverk.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert fysioterapeut
 • God faglig kompetanse

Politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a

Ønsker:

 • Relevant erfaring, kurs og etter/-videreutdanning
 • Gode datakunnskaper da tjenesten benytter TQM kvalitetsprogram, Gerica dokumentasjonssystem og GAT turnussystem
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Har evnen til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Engasjert medarbeider som kan være med å bygge opp og videreutvikle tjenester
 • Du medvirker til et åpent og positivt arbeidsmiljø, har «stå-på-vilje» og humor

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser. Det er krav om førerkort klasse B, og den som blir ansatt må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Vi kan tilby:

 • Lærerikt og tverrfaglig miljø
 • Faglige utfordringer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her
 

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Avdelingsleder Felles fagtjeneste Solveig Fossum Nymoen, tlf. 919 13 367

Søknadsfrist: 20.12.2018.