Pasienter som går til en fysioterapeut med driftstilskudd, vil betale en fastsatt egenandel definert i takstplakaten utarbeidet av HELFO. Noen pasientgrupper er fritatt fra kravet om egenandel. Det er en forutsetning med rekvisisjon fra lege for å få behandling av en fysioterapeut med driftsavtale. Et fullt driftstilskudd innebærer et omfang på 36 timer per uke. Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende fysioterapeuten og kommunen.

Det er to private fysioterapeuter i Spar-bygget  sammen med legekontoret i Øyer sogn i dag. I dette nybygget er det 3 behandlingsrom og en stor opptreningssal, med felles venterom med legekontoret.


Fysio på Tretten flyttes ikke grunnet tidligere vedtak i kommunestyret (1981) om at det skal være fysioterapi tilbud lokalisert på Tretten.