Pasienter som går til en fysioterapeut med driftstilskudd, vil betale en fastsatt egenandel definert i takstplakaten utarbeidet av HELFO. Noen pasientgrupper er fritatt fra kravet om egenandel. Man trenger ikke rekvisisjon fra lege for å få behandling av en fysioterapeut med driftsavtale. Et fullt driftstilskudd innebærer et omfang på 36 timer per uke. Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende fysioterapeuten og kommunen.
Det er to private fysioterapiinstitutt i kommunen:
 
Øyer: Hundervegen 19, 2636 Øyer, tlf. 950 11 066
            Øivind Engen
            Eli Hårdnes
 
Tretten: Kongsvegen 1553, 2635 Tretten, tlf. 484 75 849
              Mikael Gustafsson 
 
Midlertidig i Øyer: Hundervegen 19, 2636 Øyer, tlf.  484 24 851
            Kari Svelstad Kittelsen