Pasienter som går til en fysioterapeut med driftstilskudd, vil betale en fastsatt egenandel definert i takstplakaten utarbeidet av HELFO. Noen pasientgrupper er fritatt fra kravet om egenandel. Man trenger ikke rekvisisjon fra lege for å få behandling av en fysioterapeut med driftsavtale. Et fullt driftstilskudd innebærer et omfang på 36 timer per uke. Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende fysioterapeuten og kommunen.

Det er to private fysioterapiinstitutt i kommunen:


Øyer: Hundervegen 19, 2636 Øyer, tlf. 950 11 066


Tretten: Kongsvegen 1553, 2635 Tretten, 

              Mikael Gustafsson tlf. 484 75 849

              Hans Petter Wedege tlf. 957 66 015