Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Barnefysioterapeut er en del av helsestasjonens helhetlig tilbud til barn, foresatte, ansatte i barnehager og skoler.

Fysioterapeuten har kontor på helsestasjonen, men er ellers å treffe i barnehager og på skolene. Foreldre får tilbud om deltagelse i gruppe med tema motorisk utvikling og kvinnehelse når barnet er ca. 4 mnd. Fysioterapeuten samarbeider tett med foresatte, med helsesykepleier, øvrige fagpersoner i kommunen og med 2. og 3. linjetjenester for kartlegging, veiledning, behandling og tilrettelegging. 

Mange vanlige problemstillinger på helsestasjonen gjør at fysioterapeuten tidlig blir involvert for å forebygge senere problemer. Fysioterapeuten jobber for at barn uavhengig av forutsetninger skal oppleve bevegelsesglede, utvikling og mestring. 

Fysioterapeuten kan være en del av ansvarsgrupper. Noen barn har kortvarig eller permanente behov for ulike hjelpemidler som fysioterapeuten er behjelpelig med  å vurdere, prøve ut og tilpasse.

Kontakt oss

Barnefysioterapeut, 
Kaia Flyen Øien
Telefon: 481 27 896
E-post: kaja.oyen@oyer.kommune.no