Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Barnefysioterapeut er en del av helsestasjonens helhetlig tilbud til barn, foresatte, ansatte i barnehager og skoler.

Fysioterapeuten har kontor på helsestasjonen, men er ellers å treffe i barnehager og på skolene. Foreldre får tilbud om deltagelse i gruppe med tema motorisk utvikling og kvinnehelse når barnet er ca. 4 mnd. Fysioterapeuten samarbeider tett med foresatte, med helsesykepleier, øvrige fagpersoner i kommunen og med 2. og 3.linjetjenester for kartlegging, veiledning, behandling og tilrettelegging. 

Mange vanlige problemstillinger på helsestasjonen gjør at fysioterapeuten tidlig blir involvert for å forebygge senere problemer. Fysioterapeuten jobber for at barn uavhengig av forutsetninger skal oppleve bevegelsesglede , utvikling og mestring. 

Fysioterapeuten kan være en del av ansvarsgrupper. Noen barn har kortvarig eller permanente behov for ulike hjelpemidler som fysioterapeuten er behjelpelig med  å vurdere, prøve ut og tilpasse.

 

KONTAKT FYSIOTERAPEUT
INGER-MARIE WALBØ JOHNSGÅRD
TLF. 416 10 690