Fysiske aktiviteter kan være

  • Gåturer
  • Treningsapparater
  • Ballspill
  • Trening i hall
  • osv

Med sosiale aktiviteter menes aktiviteter som fremmer sosiale ferdigheter som f.eks.

  • Samarbeid
  • Trening i generelle aktiviteter i dagliglivet
  • Sosiale sammenkomster
  • Sosialt samvær med spill, film, musikk og lignende