.

Tilbud om fysiske aktiviteter er f.eks. gåturer, treningsapparater, ballspill etc.

Øyer arbeidssenter gir også tilbud om ulike sosiale aktiviteter som ledd i å fremme sosiale ferdigher mm.