De sju nye skiltene finner du på følgende steder: nordre innkjøring til Tjøynnlykja, på nordsiden av Diner 13, kommunens info.skilt ved østre ende brua, innkjøring til Holmen Gard, innkjøringen til Tine-anlegget, innkjøring til Tretten stasjon og endelig like nord for Dale Gudbrands Trykkeri i Elvegata.

Informasjonen på alle de 20 tavlene, og generell informasjon og historie fra Tretten, er samlet i et eget hefte som er til gratis utdeling ved bygdas butikker og turistbedrifter. På hvert skilt er det en QR-kode som kan skannes for å finne mer informasjon og flere bilder. God tur!