Tiltaket må rapporteres i etterkant.

Søknad sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal
e-post: postmottak@gausdal.kommune.no