Kr 554 288 gis som gave til Øyer ungdomsråd etter salg av Moksa kunstverksted 
 
Sist sommer ble Moksa kunstverksted på Tretten solgt. Avviklingsstyret ved Stiftelsen Moksa kunstverksted vedtok at overskuddet av salget blir overført til kommunen ved Øyer ungdomsråd.
Midlene skal benyttes til allmennyttige formål i tråd med stiftelseslovgivningen.
Øyer Ungdomsråd er veldig glade for gaven og vil behandle dette som sak på neste ungdomsrådsmøtet, 17. januar 2023. De ønsker seg innspill og forslag fra befolkningen på hva pengene eventuelt kan brukes til. Innspill kan sendes til postmottak@oyer.kommune.no
 
Kriteriene for bruk av midlene er følgende:  
Øyer ungdomsråd skal benytte gaven fra Moksa kunstverksted til nytte for ungdom i hele Øyer kommune. 
Ungdomsrådet skal selv vurdere om gaven skal brukes som tilskudd til arrangement eller prosjekter etter søknad, eller om de skal benyttes til arrangement eller prosjekter i ungdomsrådets regi. 
Det bør etterstrebes at midlene benyttes til prosjekt med varig verdi.