Bakketuns venner ved Målfrid Slettaløkken Petersen overrakte flotte gaver til Bakketun bosenter under årets sommerfest.

Les mer om dette i GD