Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet, ved å støtte aktiviteter i lag og foreninger i eierkommunene våre. Dette gjelder spesielt aktiviteter rettet mot barn og unge.

Les mer om GE Holding og søk støtte her. Søknadsfrist to anger årlig; 1. april og 1. oktober.