Torsdag 16.april kl. 19.00 inviterer Øyer demensforening til temamøte om generasjonssang på Bakketun bosenter.

Program for temamøte finner du her: Temamøte generasjonssang