Solvang skole åpner igjen for sine elever fra og med i morgen, onsdag 12.mai. Skolen følger gult nivå i trafikklysmodellen.

  • Merk at alle barn og elever som har vært i smittekarantene må ha bekreftet negative svar fra to koronatester for å kunne komme tilbake.
  • Ingen skal møte opp i barnehagen eller på skolen med symptomer, da skal man teste seg og holde seg hjemme til man er symptomfri

Det pågående utbruddet  innebærer at det har vært et høyt smittetall i Øyer kommune. Likevel er utbruddet svært oversiktlig og vi ser at nye smittetilfeller kommer i gruppen som allerede er i smittekarantene. Det er derfor ingen holdepunkter for å holde barnehage, skole og fritidsaktiviteter stengt på dette tidspunktet. Kriseledelsen følger situasjonen tett og vil kunne gjøre nye vurderinger dersom dette endrer seg.

Det vil bli redusert åpningstid på SFO, nærmere informasjon om dette vil komme fra skolen direkte til foresatte