Arbeiderpartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti

 

Valglistene er også lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget.

Klage om krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag må etter valglovens §6-8 fremsettes innen 08.06.2019.