Ordfører Brit Kramprud Lundgård ønsket velkommen og informerte om asylmottak i Øyer kommune. Hun pekte på at det er to forhold som hver for seg krever frivillig innsats, det ene er de som skal bosettes og integreres i kommunen, det andre er de to akuttmottakene på Hornsjø og Sølvskottberget. I dette møtet var det mest fokus på akuttmottakene og hva frivillige kan bidra med, og hvordan den frivillige innsatsen kan koordineres. Hennes presentasjon finnes til høyre på siden.  

Etter innledningen fikk de som driver mottakene anledning til å presentere mottakene og fortelle om hvordan hverdagen er på et akuttmottak. Jan Bjørke, administrerende direktør på Hornsjø hadde lang erfaring som lærer og hadde besøkt 65 land. Han satte flyktningenes bakgrunn inn i et større perspektiv, og kunne fortelle at flyktningene var som alle oss andre - forskjellige. På Hornsjø bor det 130 flyktninger i alle aldre, 30 av disse er barn. Hornsjø hadde tatt i mot de første flyktningene i midten av oktober og hadde i utgangspunktet to måneders avtale med UDI, denne var nå fornyet med to måneder.  Han var svært takk-nemlig for all den velvilje og støtte de hadde fått fra frivillige i Øyer og fra Nansenskolen på Lillehammer. Han takket også kommunen som de har et godt samarbeid med.

Driftsleder av mottaket på Sølvskottberget, Nils Martin Kanten, har erfaring fra drift av mottak flere steder. Da Norsk Folkehjelp i sin tid drev mottak i Øyer, var han driftsleder der. Sølvskottberget har for tiden 160 beboere. De første flyktningene kom til Sølvskottberget i midten av november. Av beboerne på Sølvskottberget var det 40 barn i alle aldre, den yngste er 9 måneder. Også her er det snakk om en 2 måneders avtale, frem til midten av januar.

Etter kaffe og kringle fortsatte møtet med at hvert av mottakene presenterte en liste over det de ønsket seg.

Noen punkter fra denne lista:

Besøk av øyværinger, stikk innom og hils på, gi noe av deg selv.

Internettilgang med nok kapasitet.

Undertøy og sokker i alle farger og størrelser til alle beboerne, voksne og barn.

For barna spesielt:

Noen som kan komme og lære barna norske sangleker, slik som bro, bro brille og andre leker der barna aktiviseres.  Skistøvler.  Kladdebøker og skriveutstyr.

Til damene:

Damene liker godt å være velstelte og pynte seg. De trenger velværeartikler slik som håndkremer, lotion, sminke og pene dameklær.

Til herrene:

Vinterstøvler i størrelser over str. 41, sokker, undertøy og klær.

Annet som blir godt mottatt er spill av alle slag, da særlig domino, sjakk og Backgammon.

Møtet vil følges opp med at frivillige samles til et arbeidsmøte i løpet av kort tid.

Møtedeltakere 2.jpg

Møtedeltakere 1.jpg

Foto: Brit K. Lundgård